MOTIVATION för LÄRANDE - Carol Dwecks Mindset 

Motivation för lärande? Feedback? Utifrån vilket Mindset agerar du i olika situationer? Vilket förmedlar du? Hur kan du ändra ditt och dina elevers/medarbetares sätt att tänka kring att vara utanför komfortzonen? Och hur hör Mindset och GRIT ihop? Boken Utmanande tankesätt , skriven tillsammans med James Nottingham, utkom juli 2018 i Sverige, Danmark, USA och Australien. Den bygger på erfarenheter från föreläsningar (2014, 2017, 2019) tillsammans med Carol Dweck. Läs mer ...

                                            

MEDVETET LÄRANDE - meningen med metakognition

Verktyg för att att lära sig att lära. Vart ska jag? Vad vet jag redan? Vad borde jag göra nu? Kan jag göra på ett annat sätt nästa gång? Att utveckla sin metakognitiva förmåga handlar om att bli "en bättre bilförare av sin egen hjärna..." Läs mer ...

 

BRYTA TANKEMÖNSTER - kreativa tankeverktyg

Tänka nytt eller ta "gamla mentala genvägar"? Fakta och kompetens finns överallt - kreativitet är skillnaden. Hur utveckla och träna på att koppla ihop det du redan vet till något nytt? Läs mer ...

"Mycket kompetent föreläsare med mycket väl förankring i skolvärlden. Underhållande, informativt och konkret" - (Utvärdering fortbildning 2017)

 

"If you never change your mind - why have one?     Edward de Bono

Exempel på uppdrag: 

Fortbildningsdagar: Kalmar/Mönsterås med James Nottingham och Sir John Jones.

Vadstena tillsammans med James Nottingham, heldagar på utbildning för tutorlärare i Finland, Kompetenstjänst, Eksjö komvux, Johan Skytteskolan Älvsjö, Gullingeskolan Rinkeby,   Gymnasium/vux/sfi Edsbyn, Helsingborg komvux, Vaggeryd, Karlskrona ... 

Kombinerade studiedagar för lärare/elever i Lidköping, Linköping, Oslo, Borås m fl samt föräldrakvällar.

Konferenser: Mindset Conference med Carol Dweck och Martin Renton i Kalmar, Finlandssvensk utbildningskonferens 2017 Helsingfors, konferenser med Skolporten, Kompetento, konferens Dialog 2018 Åland, Borgholmskonferensen, Frederiksberg / Köpenhamn, Linköpings Universitet (LiU), Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Internationella uppdrag: Tre lärarkonferenser Nordirland i Armagh och Derry, Konferensserie med Carol Dweck och James Nottingham (2014) samt Dweck och Martin Renton (2017), Keynote AMEX (Kanada), Keynotes på IT´s Learning i Stockholm och Bergen. 14th International  Conference on Thinking 2009, (14th ICOT) i Kuala Lumpur, Malaysia med workshop "A bigger box - a visual model for developing/teaching creative thinking". 15th ICOT 2011 i Belfast, Nordirland med "Future competencies - creativity 3.0 and motivation 3.0". "Invited presenter" till 16th ICOT 2013 på Nya Zeeland. Workshop "Thinking through music" tillsammans med Martin Renton på 17th ICOT i Bilbao, Spanien 2015.