Föreläsning/workshops

 

      MOTIVATION FÖR LÄRANDE - en fråga om mindset ...?

 • VAD händer i Dwecks forskning om mindset 2018?
 • Mindset - en hanteringsstrategi - inte en etikett ...
 • VARFÖR är vi i olika mindset? 
 • Hur och på vilket sätt kan feedback ges - och tas emot?
 • Strategier för att ge processberöm mer än personberöm 
 • HUR kan vi arbeta med mindset i klassrummet?? Möjligheter och missförstånd!
 • Hjärnans plasticitet - en inlärningsrevolution i sig ...
 • Likheter och skillander mellan mindset och GRIT (Duckworth)?
 • Andra viktiga motivationsbegrepp (self-efficacy, inre och yttre motivation, collective self-efficacy ...)      

DET "FLOPPADE" KLASSRUMMET 

 • Strategier och "minds-on"-verktyg för att skapa en miljö där vi värderar och utnyttjar misstag för att nå framsteg
 • Hur och på vilket sätt ska feedback ges? Och hur kan feedback tas emot?            

  BRYTA TANKEMÖNSTER - kreativa tankeverktyg

 • Från genier och entreprenörer till kreativitet 3.0 - en attityd..
 • Lateralt tänkande med Kreativa tankeverktyg ( de Bonos "Six Thinking Hats", de "fyra tankesätten" m fl) 
 • Metakognitiva tankeverktyg (PMI m fl)
 • Erfarenheter av kreativa och metakognitiva tankeverktyg. Hur?  När?  Till vad?

I större grupper förmedlas innehållet genom en blandning av föreläsning och direkta övningar enskilt/grupp. Övningar som du kan använda i din egen vardag

I mindre grupper arbetar vi med workshops som bygger på Timperleys principer för kollegialt lärande. Målet är att du efter varje workshop har med dig 1-2 verktyg du direkt ska använda i din egen verksamhet. Vid nästa workshopspass startar tillfället med reflektioner och utvärdering av eget användande.

"Mycket kompetent föreläsare med mycket väl förankring i skolvärlden. Underhållande, informativt och konkret" - (Utvärdering fortbildning 2017)