MOTIVATION för LÄRANDE - Carol Dwecks Fixed och Growth Mindset 2018

Motivation för lärande? Feedback? Utifrån vilket Mindset agerar du i olika situationer? Vilket förmedlar du? Hur kan du ändra ditt och dina elevers/medarbetares sätt att tänka kring att vara utanför komfortzonen. Och hur hör Mindset och GRIT ihop?

En "enkel" men kraftfull teori av professor Carol Dweck, Stanford University. Bygger på erfarenheter från föreläsningar (2014 och 2017) tillsammans med Carol Dweck och James Nottingham  och den forskning som nu inriktas på hur detta kan fås att fungera i klassrummet. Boken Utmanande tankesätt utkommer juli 2018 på NoK.

                                                         

 DET "FLOPPADE" KLASSRUMMET - där misstag ses som bra FEEDBACK  ...

Att se misstag som ett sätt att lära sig säger vi ofta - men är det så det blir i våra olika lärmiljöer? Hur kan vi skapa en miljö där misstag visar att du valt något svårt och borde komma eftersom du inte kan det du försöker lära dig - ÄN...? Feedback är en viktig del i detta oavsett om du är lärare, elev, coach, ledare, chef eller förälder?Hur och på vilket sätt ska feedback ges?

BRYTA TANKEMÖNSTER - om kreativitet och metakognition

Tänka nytt - fakta och kompetens finns överallt - kreativitet är skillnaden. Hur utveckla och träna på att koppla ihop det du redan vet till något nytt? Minds-on-verktyg för att PROVOCERA och REFLEKTERA.

 

"If you never change your mind - why have one?     Edward de Bono

Exempel på uppdrag: 

Mindset Conference med Carol Dweck och Martin Renton i Kalmar, Frederiksbergs skolområde Köpenhamn, Konferenser med Skolporten, Kompetento samt Kompetenstjänst, Linköpings Universitet (LiU), Luleå Tekniska Universitet (LTU), Eksjö komvux, Johan Skytteskolan Älvsjö, Gullingeskolan Rinkeby, Borgholmskonferensen,  Gymnasium/vux/sfi Edsbyn, Nyköpings högstadium m fl 

Studiedagar för lärare/elever i Lidköping, Linköping, Oslo, Borås m fl samt föräldrakvällar ...

Tre lärarkonferenser på Nordirland i Armagh och Derry, Konferensserie med Carol Dweck och James Nottingham sept 2014, Keynotes på IT´s Learning i Stockholm och Bergen ...

14th International  Conference on Thinking 2009, (14th ICOT) i Kuala Lumpur, Malaysia med workshop "A bigger box - a visual model for developing/teaching creative thinking". 15th ICOT 2011 i Belfast, Nordirland med "Future competencies - creativity 3.0 and motivation 3.0". "Invited presenter" till 16th ICOT 2013 på Nya Zeeland. Workshop "Thinking through music" tillsammans med Martin Renton på 17th ICOT i Bilbao, Spanien juli 2015.