Vem är jag?  

Jag har arbetat som lärare i över 30 år samt de senaste åren även som föreläsare/workshopledare från förskola upp till gymnasiet. Allt ifrån studiedagar till långsiktig fortbildning utifrån principer för kollegialt lärande. Föreläser såväl nationellt och internationellt i så skilda sammanhang som keynote om Mindset för American Express (AMEX, Kanada) till föräldrakvällar om syn på talang och beröm. 

Har vid ett flertal tillfällen föreläst tillsammans med professor Carol Dweck från Stanford University, James Nottingham och Martin Renton från Challenging Learning på skandinaviska konferenser om Mindset. Jag har för närvarande en skolutvecklingstjänst med riktade uppdrag mot olika skolor. Det innebär samarbete med lärare, arbetslag, leda kollegialt lärande-grupper samt lektionsbesök med återkoppling. Forskarutbildning (licentiand) på Linköpings Universitet (LiU) 2014 - ... 

  • Ma/No lärare, högst/gymn 1985 -
  • licensierad handledare för skolutvecklingsprogrammet Visible Learning Plus som bygger på forskning av professor John Hattie. VL+ arbetet sker i regelbundet samarbete med  James Nottinghams Challenging Learning.
  • konceptutvecklare vid start av nya grundskolor med inriktning kreativitet, tankevanor och digitalitet 
  • utbildad i tekniken Six Thinking Hats (1998) samt "Serious Creative Thinking" på "The Edward de Bono Foundation" på Malta (2007)
  • Steg 1 och 2 i P4C - Philosophy for Children (Filosofi med barn) 
  • inbjuden till "14th International  Conference on Thinking 2009" (14th ICOT) i Kuala Lumpur, Malaysia för att presentera workshopen "a bigger box - a visual model for developing/teaching creative thinking".
  • deltog på 15th ICOT 2011 i Belfast, Nordirland med "Future competencies - creativity 3.0 and motivation 3.0"
  • "invited presenter" till 16th ICOT 2013 på Nya Zeeland.
  • Workshop "Thinking through music" tillsammans med Martin Renton på 17th ICOT i Bilbao, Spanien juli 2015 

 

Twitter: "Showed that  TEDx last week already. :) Much enjoyed by our staff."  " I am showing your TEDx talk to staff tomorrow! Should be a great dialogue starter!  

16th International Conference On Thinking, Wellington, New Zeeland 2013:  "Stunning presentation from . TY for being generous with your time in answering our questions afterward." "You should have been a keynote!" "Really enjoyed your session, lots to think about before I´m back in the classroom next week."  

14th/15th International Conference On Thinking, Kuala Lumpur 2009 och Belfast 2011: "excellent presentation, interesting content, clear goal, sensemaking..." - "interesting, humour, creativity, I will recommend this to the next conference" - "Good energy in the room, audience interaction, relaxed presentation style"

Ur utvärdering av introduktionsföreläsning/workshops : "Nyttigt, användbart, effektivt, ett nytt sätt att tänka, intressant att testa i praktiken"  - "Lättfattligt, väldigt roligt, man blir ivrig att sätta igång, mkt bra verktyg som kan kan använda i många sammanhang"  "Tänk så lätt det är att "koka soppa på en spik", det går att diskutera alla ämnen..."

Bosse Larsson har ingått som VIP 5:a i Interesting.org:s ”idémäklarteam” sedan 2003, och har bidragit med över 100 idéer till olika företag. 25 av dessa har av Teo Härén valts ut att presenteras för uppdragsgivande företag och fem köptes direkt av olika företag.

”Helt lysande exempel! Tack!”    Teo Härén, Interesting.org

”Lysande idé, tack!”   Fredrik Härén, Interesting.org