Vem är jag?  

Jag har arbetat som lärare i över 30 år samt de senaste åren även som föreläsare/workshopledare från förskola upp till gymnasiet. Allt ifrån studiedagar till långsiktig fortbildning utifrån principer för kollegialt lärande. Föreläser såväl nationellt och internationellt i så skilda sammanhang som keynote om Mindset för American Express (AMEX, Kanada) till föräldrakvällar om syn på talang och beröm. 

Jag har haft förmånen att vid ett flertal tillfällen föreläsa tillsammans med professor Carol Dweck från Stanford University, James Nottingham samt Martin Renton på skandinaviska konferenser om Mindset. Ett resultat av detta samarbete är boken Utmanande tankesätt , skriven tillsammans med James Nottingham, som gavs ut i juli 2018 på NoK. Den behandlar myter och feltolkningar av denna forskning och visar hur den istället skulle kunna användas i klassrummet. Mitt senaste fasta uppdrag var en skolutvecklingstjänstmed riktade uppdrag mot olika skolor. Det innebär samarbete med lärare, arbetslag, leda kollegialt lärande-grupper samt lektionsbesök med återkoppling. Jag gick en forskarutbildning (licentiand) på Linköpings Universitet (LiU) 2014 - 2016. Publicerad artikel finns här

  • Ma/No lärare, högst/gymn 1985 -
  • Trainer och konsult för James Nottinghams Challenging Learning skolutvecklingsprojekt samt Visible Learning Plus (+).
  • Konceptutvecklare vid start av nya grundskolor med inriktning kreativitet, tankevanor och digitalitet 
  • Profil på LinkedIn 
  • Utbildad i tekniken Six Thinking Hats (1998) samt "Serious Creative Thinking" på "The Edward de Bono Foundation" på Malta (2007)
  • Steg 1 och 2 i P4C - Philosophy for Children (Filosofi med barn) 
  • Inbjuden till "14th International  Conference on Thinking 2009" (14th ICOT) i Kuala Lumpur, Malaysia för att presentera workshopen "a bigger box - a visual model for developing/teaching creative thinking".
  • 15th ICOT 2011 i Belfast, Nordirland med "Future competencies - creativity 3.0 and motivation 3.0"
  • "Invited presenter" till 16th ICOT 2013 på Nya Zeeland.
  • Workshop "Thinking through music" tillsammans med Martin Renton på 17th ICOT i Bilbao, Spanien juli 2015 


                                                                                                      Konferenser Kompetento vt 2019, ht 2018 

"Föreläsarens objektiva och till viss del kritiska förhållningssätt till ämnet, samt en ödmjukhet för de medverkandes profession och erfarenheter" - ...det fanns en tydlig forskningsanknytning under hela passet - Praktiska övningar – lättillgängligt, trevligt framförande – kommer att kunna använda det vi lärt oss – inspirerande - Bra förslag på övningar för speciellt återkoppling, även på ett djupare plan – Bra att varva föreläsning samt att vi var aktiva, bra att planera praktiskt det vi hört under dagen - Nyttigt, användbart, effektivt, ett nytt sätt att tänka, intressant att testa i praktiken Lättfattligt, väldigt roligt, man blir ivrig att sätta igång, mkt bra verktyg som kan kan använda i många sammanhang -  Tänk så lätt det är att "koka soppa på en spik", det går att diskutera alla ämnen."

Twitter: "Showed that  TEDx last week already. :) Much enjoyed by our staff."  " I am showing your TEDx talk to staff tomorrow! Should be a great dialogue starter!  

16th International Conference On Thinking, Wellington, New Zeeland 2013:  "Stunning presentation from . TY for being generous with your time in answering our questions afterward." "You should have been a keynote!" "Really enjoyed your session, lots to think about before I´m back in the classroom next week."  

14th/15th International Conference On Thinking, Kuala Lumpur 2009 och Belfast 2011: "excellent presentation, interesting content, clear goal, sensemaking..." - "interesting, humour, creativity, I will recommend this to the next conference" - "Good energy in the room, audience interaction, relaxed presentation style"

Bosse Larsson har ingått som VIP 5:a i Interesting.org:s ”idémäklarteam” sedan 2003, och har bidragit med över 100 idéer till olika företag. 25 av dessa har av Teo Härén valts ut att presenteras för uppdragsgivande företag och fem köptes direkt av olika företag.

”Helt lysande exempel! Tack!” // Teo Härén, Interesting.org    ”Lysande idé, tack!” // Fredrik Härén, Interesting.org